Xem các ngày bất tương của mỗi tháng

Chọn ngày bất tương là công cụ xác định các ngày bất tương trong tháng. Nhằm biết được các ngày tốt bất tương để tiến hành mọi việc lớn như cưới hỏi, nhập trạch…. Để mong mọi việc được thuận lợi, hanh thông đem lại kết quả tốt. Dưới đây là chi tiết.

Hướng dẫn tra cứu ngày bất tương theo tháng

Chọn tháng, năm muốn xem ngày bất tương (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày bất tương là gì?

Ngày bất tương chính là ngày không bị dương tương, âm tương. Ngày này không có hại cho cả nam và nữ. Xem ngày bất tương giúp bạn biết được ngày nào là ngày tốt trong tháng. Để lên kế hoạch cho mọi việc đại sự, nhằm mang lại nhiều may mắn, hanh thông.

Coi các ngày bất tương trong tháng
Coi các ngày bất tương trong tháng

Ngoài ra, xác định ngày bất tương trong tháng giúp bạn biết cách chọn ngày bất tương của mỗi tháng. Biết được ngày bất tương là ngày như thế nào?

Cách coi ngày bất tương

Xác định được ngày bất tương cần dựa vào nhiều yếu tố. Bên cạnh đó khi lựa chọn được ngày bất tương giúp biết được ý nghĩa của ngày bất tương.

Tháng, năm muốn xem

Tháng, năm cần coi ngày bất tương là lúc nào? Công cụ sẽ giúp bạn biết được chi tiết về ngày bất tương cũng như dễ dàng lên kế hoạch cho mọi việc được như ý muốn.

Giờ đẹp trong ngày

Khi xác định được ngày bất tương cần chọn được giờ đẹp trong ngày bất tương. Để tiến hành mọi việc, từ đó mang lại nhiều thông tin về ngày bất tương.

Thông tin về cách tính ngày bất tương trên đây giúp bạn biết được ngày bất tương là ngày gì? Đồng thời sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho việc xem ngày nhập trạch, khai trương… Nhằm mang lại may mắn thuận lợi về sau.