Cân xương tính số, cân lượng chỉ của đời người

Cân xương đoán số mệnh hay còn gọi là cân lượng đời người được dựa vào ngày tháng năm sinh và giờ sinh. Nhằm nói lên vận số giàu nghèo của người đó qua cân lượng chỉ. Từ đó có thể cân xương tính số xem số phận sang giàu qua cân lượng tử vi.

Hãy chọn ngày giờ sinh để xem vận mệnh cuộc đời

Chọn giờ sinh

Chọn ngày tháng năm sinh (Dương lịch)

Ngày Tháng Năm sinh

Cân xương đoán số

Thuật cân xương đoán số mệnh giúp chuyển đổi số lượng chỉ dựa vào ngày tháng năm sinh. Dựa vào số hoa giáp của mỗi người. Từ đó sẽ biết được mức độ giàu sang cũng như cân lượng tử vi có đúng không?

Phép cân xương tính số, đoán số mệnh giàu sang
Phép cân xương tính số, đoán số mệnh giàu sang

Sau khi xác định được số cân lượng chỉ sẽ giúp nắm được số phận sang giàu của mỗi người. Bên cạnh đó cũng như khi cân xương tính cốt sẽ giúp biết được thời vận.

Yếu tố khi coi cân xương

Tương đương với số lượng chỉ của mỗi người mà có được số mệnh cũng như sự giàu sang. Lượng chỉ càng cao thì số mệnh càng giàu, ngược lại lượng chỉ thấp sẽ nghèo.

Ngày tháng năm sinh

Phép cân xương tính số sẽ dựa vào ngày tháng năm sinh để nói lên thông tin tử vi. Tùy vào ngày sinh và mùa sinh mà quyết định phần nào về số mệnh của một người.

Giờ sinh

Giờ sinh của mỗi người sẽ tính theo 12 con giáp, bên cạnh đó khi lựa chọn ra các giờ sinh sẽ nói lên vận mệnh.

Qua cách cân xương trên sẽ giúp bạn biết được số lượng chỉ. Từ đó nói lên vận số của mỗi người, sự giàu nghèo qua tử vi. Nhằm hỗ trợ bạn về xem thời vận.